info_outline ข้อกำหนดการใช้งาน

1. ชื่อบริการ

nanairo

2. ที่อยู่อีเมลสำหรับการติดต่อสอบถาม

info@nanairo.co

3. ค่าธรรมเนียมการใช้งานบริการ

แผนชำระเงิน

พรีเมียมแพลน(30 วัน): 1,980 JPY
แพลนไม่จำกัด(30 วัน): 3,480 JPY

*แผน 90 วันได้รับส่วนลด 10%, แผน 180 วันได้รับส่วนลด 20%

เหรียญ

1,000 เหรียญ: 2,000 JPY
3,000 เหรียญ: 5,000 JPY
7,000 เหรียญ: 10,000 JPY

4. ลูกค้าที่เสียค่าธรรมเนียมยังต้องมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมการใช้ข้อมูลที่เกิดจากการใช้งานอินเทอร์เน็ต (ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของลูกค้า), ค่าธรรมเนียมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และค่าธรรมเนียมด้านโทรคมนาคมอื่นๆ

5. วิธีการชำระเงิน

บัตรเครดิต(VISA,MASTER,JCB)

6. การเปิดใช้บริการ

เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ บริการจะสามารถใช้งานได้ทันที

7. การใช้งานต่อเนื่อง/ระงับแผนการชำระเงิน

แผนการชำระเงินจะต่ออายุอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดอายุการใช้งาน คุณสามารถลดระดับแผนการชำระเงินเป็นแบบฟรีและระงับการต่ออายุอัตโนมัติได้จากหน้าบัญชีผู้ใช้

8. การยกเลิกและการขอคืนเงิน

เนื่องจากลักษณะของบริการ เราจึงไม่สามารถดำเนินการคืนเงินหรือยกเลิกบริการได้หลังออกใบแจ้งค่าบริการ

9. บริษัท

s-project

* กรุณาส่งคำถามทั้งหมดผ่านทางอีเมล