info_outline Điều khoản sử dụng

1. Tên dịch vụ

nanairo

2. Địa chỉ email để gửi thắc mắc

info@nanairo.co

3. Phí sử dụng dịch vụ

Gói trả phí

Gói cước cao cấp(30 ngày): 1,980 JPY
Gói cước không giới hạn(30 ngày): 3,480 JPY

*Các gói 90 ngày được giảm 10%; các gói 180 ngày được giảm 20%.

Tiền xu

1,000 Xu: 2,000 JPY
3,000 Xu: 5,000 JPY
7,000 Xu: 10,000 JPY

4. Các loại phí khách hàng phải chịu ngoài các loại phí dịch vụ

Phí sử dụng dữ liệu khi sử dụng Internet (lưu lượng tải của khách hàng), phí cung cấp dịch vụ Internet và các loại phí viễn thông khác.

5. Phương thức thanh toán

Thẻ tín dụng(VISA,MASTER,JCB)

6. Bắt đầu dịch vụ

Dịch vụ sẽ bắt đầu khả dụng ngay khi hoàn thành thanh toán.

7. Tiếp tục/ngừng các gói trả phí

Các gói trả phí được tự động làm mới sau khi hết hạn. Từ trang tài khoản của bạn, bạn có thể chuyển gói trả phí thành gói miễn phí và treo lệnh tự động làm mới.

8. Hủy và hoàn phí

Do bản chất dịch vụ, chúng tôi không thể xử lý các giao dịch hoàn phí hoặc hủy dịch vụ sau khi lập hóa đơn.

9. Nhà vận hành

s-project

Vui lòng gửi trực tiếp mọi thắc mắc qua email.