info_outline Điều khoản sử dụng

Cảm ơn bạn đã sử dụng Nanairo.Khi sử dụng dịch vụ Nanairo, người dùng đồng ý với Điều khoản sử dụng, cũng như các chính sách, hướng dẫn, và bất kỳ sửa đổi nào có thể áp dụng cho chúng bất cứ lúc nào. Các điều khoản này có thể được thay đổi trong tương lai.

1. Sử dụng Dịch vụ

Nanairo cung cấp dịch vụ của mình theo giả định rằng khách hàng của mình đang ở độ tuổi trưởng thành và có thể ký kết hợp đồng, một cách hợp pháp và rằng họ không bị cấm sử dụng các dịch vụ theo luật pháp Nhật Bản hoặc bởi bất cứ thẩm quyền nào có liên quan khác. Khách hàng có thể được yêu cầu cung cấp thông tin mới nhất về danh tính, thông tin liên lạc, hoặc các thông tin khác để tiếp tục sử dụng dịch vụ, hoặc là một phần của thủ tục đăng ký, khi sử dụng các dịch vụ. Khách hàng chịu trách nhiệm về việc bảo vệ bí mật cho mật khẩu tài khoản của họ và tất cả các hoạt động được thực hiện với tài khoản của họ.

2. Bản quyền

Quyền sở hữu trí tuệ (như bản quyền, quyền liên quan, nhãn thương hiệu, quyền thiết kế, v.v.) của tất cả các video, âm thanh, các chương trình, thư từ, hình ảnh, minh họa, thiết kế, thương hiệu, nhãn logo, và tất cả các thông tin khác được cung cấp thông qua dịch vụ của Nanairo đều thuộc về Nanairo hoặc bên thứ ba được sự đồng ý của Nanairo cho phép sử dụng chúng. khách hàng của chúng tôi đồng ý không thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể xâm phạm đến các quyền của Nanairo hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có liên quan đến nội dung này.

3. Tạm ngưng Dịch vụ

Trong trường hợp có nguyên nhân không thể tránh khỏi như thiên tai, trục trặc hệ thống, và bảo trì, Nanairo có thể tạm ngưng việc cung cấp của dịch vụ. Nanairo không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra cho người dùng đăng ký thuê bao khi không thể sử dụng dịch vụ vì những lý do này.

4. Gói

Dịch vụ Nanairo gồm có Gói Miễn Phí, Gói Cao Cấp, Gói Không Giới Hạn, và Gói S-Cute, và các dịch vụ được cung cấp, cũng như phần nội dung, thay đổi tùy theo gói đang sử dụng. Khách hàng có thể kiểm tra trang Thông Tin Gói hoạch về thông tin liên quan đến nội dung và phí sử dụng cho từng gói. Khách hàng có thể thay đổi gói mà họ đã đăng ký thông qua hệ thống của Nanairo bất cứ lúc nào. Chỉ cần thông báo trước tối đa 60 ngày thông qua hệ thống Nanairo, công ty có thể điều chỉnh phí sử dụng cho các gói này mà không cần phải nhận được sự đồng ý trước. Các thay đổi về phí sử dụng sau khi thực hiện các điều chỉnh này sẽ có hiệu lực lúc gia hạn đăng ký thuê bao của khách hàng.

5. Gia hạn gói

Gói sử dụng của Nanairo tùy thuộc vào ngày hết hạn. Khách hàng có thể kiểm tra ngày hết hạn của gói mà họ đang sử dụng bất cứ lúc nào trên trang web của Nanairo. Thuê bao đăng ký gói sử dụng sẽ được tự động gia hạn, miễn là khách hàng không yêu cầu thay đổi thông qua hệ thống của Nanairo. Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán kịp thời Nanairo về bất kỳ khoản phí sử dụng nào phát sinh khi tiếp tục sử dụng dịch vụ.

6. Tiền xu

Tiền xu được cung cấp cho khách hàng thông qua các phương pháp được công ty chỉ định, chẳng hạn như trong các chiến dịch và được mua thông qua dịch vụ. Số tiền xu được mua, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có liên quan đến việc cung cấp tiền xu, được Nanairo quyết định và chỉ định trong dịch vụ. Tiền xu không thể đổi thành tiền, hàng hóa, hoặc bất kỳ lợi ích kinh tế nào khác, ngoại trừ cho dịch vụ và nội dung do Nanairo chỉ định. Số tiền xu cần trao đổi cho dịch vụ hoặc nội dung, và Điều khoản khác sử dụng liên quan đến đồng xu được Nanairo quyết định và hiển thị trong phần dịch vụ. Tiền có giá trị trong 6 tháng tính từ ngày mua. Tiền xu không được hoàn lại, vì bất kỳ lý do nào.

Ban hành/có hiệu lực vào ngày 10 tháng 5 năm 2016