info_outline Điều khoản sử dụng

Chính sách riêng tư này áp dụng đối với thông tin thu thập được về khách hàng khi họ sử dụng các dịch vụ của nanairo. Trong chính sách riêng tư này, "thông tin cá nhân" là các thông tin có thể được sử dụng để xác định một người cụ thể.

1. Thông Tin Thu Thập Được Về Khách Hàng

Loại thông tin cá nhân nào về tôi được thu thập?

Các thông tin bạn đã cung cấp cho nanairo (tên, địa chỉ email, ngày sinh, giới tính và số điện thoại). Thông tin về hoạt động của bạn trong khi sử dụng các dịch vụ.

* Trong trường hợp thông tin cá nhân ngoài danh sách nêu trên được thu thập, bạn sẽ được thông báo về mục đích sử dụng các thông tin này khi chúng được thu thập và chúng tôi sẽ xin ý kiến đồng ý của bạn.

2. Thông Tin Khách Hàng Được nanairo Sử Dụng Như Thế Nào?

Các thông tin thu thập được về tôi sẽ được sử dụng cho mục đích gì?

Các thông tin này sẽ được sử dụng để xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và công ty và cung cấp trải nghiệm sử dụng tốt nhất có thể cho khách hàng. Mục tiêu sử dụng cụ thể như sau.

  • Liên hệ khách hàng
  • Tùy biến các nội dung được xem bởi khách hàng
  • Cung cấp các dịch vụ do khách hàng yêu cầu
  • Cải thiện dịch vụ
  • Tiến hành các khảo sát về sử dụng dịch vụ
  • Phòng tránh hoạt động bất hợp pháp có thể xảy ra, như sử dụng nội dung trái phép
  • Cung cấp cho khách hàng thông tin về các tính năng và dịch vụ được khuyến nghị của công ty

* Đối với các mục đích khác ngoài danh sách nêu trên, bạn sẽ được thông báo về mục đích sử dụng khi thông tin được thu thập.

3. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân Bởi Các Bên Thứ Ba

Có công ty nào ngoài nanairo sẽ sử dụng thông tin của tôi không?

nanairo sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Tuy nhiên, các thông tin mà bạn tự nguyện tiết lộ trong khi sử dụng dịch vụ sẽ được hiển thị cho những người dùng nanairo khác.

4. Sự Lựa Chọn Của Khách Hàng

Tôi có thể lựa chọn phương thức thông tin thu thập được về tôi được sử dụng không?

Bằng cách đến trang cài đặt, bạn có thể từ chối nhận các email quảng cáo từ các dịch vụ nanairo. Tuy nhiên, bất kể bạn lựa chọn thế nào, nanairo có thể sẽ gửi cho bạn các tin nhắn hành chính, thông tin dịch vụ, điều khoản sử dụng tài khoản và các email tương tự. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng ngay cả khi bạn hủy tài khoản của mình, nanairo sẽ giữ lại một số thông tin cá nhân của bạn và có thể gửi cho bạn các email, vv.

5. Bảo Mật

Các thông tin thu thập được về tôi sẽ được bảo vệ như thế nào?

Nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân tránh khỏi mất mát, trộm cắp hoặc sử dụng, tiết lộ hoặc thay đổi trái phép, nanairo sẽ sử dụng tất cả các phương tiện công nghệ và vật lý có thể được quản lý một cách thích hợp. Khi bạn nhập thông tin cá nhân, các thông tin này sẽ được mã hóa bằng cách sử dụng công nghệ SSL (secure socket layer). Bất chấp những nỗ lực nói trên, vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể bảo đảm việc truyền tải hay lưu trữ bất kỳ thông tin nào đều được bảo mật 100%.

nanairo có thu thập thông tin về trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi không?

Công ty nghiêm cấm trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi đăng ký hoặc áp dụng nội dung, và chúng tôi sẽ không cố ý thu thập thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi.

Điều gì xảy ra khi nanairo thay đổi chính sách riêng tư của mình?

nanairo có thể điều chỉnh chính sách riêng tư này bất cứ lúc nào theo những thay đổi về các sáng kiến trong ngành, luật, hoặc quy mô dịch vụ, vv. Trong trường hợp nanairo có sửa đổi lớn đối với chính sách riêng tư này, nanairo sẽ đăng tải thông báo về những thay đổi này trên trang web trước khi những sửa đổi trên có hiệu lực.