S-Cute - Jun #8

Con gà trống cương cứng buổi sáng và công việc thổi kèn tinh nghịch